Verhuis checklist zakelijke verhuizing

Checklist Projectverhuizingen (Bedrijfsverhuizingen)

 • Voorbereiding
 • Kort vooraf
 • Tijdens de verhuizing
 • Na de verhuizing
 • Voorbereiding

Algemeen:

 • Stel iemand verantwoordelijk voor de totale gang van zaken tijdens de verhuisperiode. Richt eventueel een projectgroep "verhuizing" op.
 • Neem in ieder geval personeelszaken, technische zaken en publiciteit in deze projectgroep op.
 • Inventariseer de behoefte van uw bedrijf, de afdelingen en het personeel.
 • Bepaal of tijdens de verhuizing de productie doorgaat of dat je tijdelijk op twee locaties gaat produceren. Maak een nieuwe productie-uitleg.
 • Bepaal het verhuisbudget.
 • Maak in overleg met alle betrokkenen een strak tijdsplan.
 • Maak een agenda voor voortgangsvergaderingen.
 • Stel op deelgebieden medewerkers aan die de voortgang controleren.
 • Regel de verzekering en de bankzaken.

Huisvesting:

 • Ga na of je nieuwe vestiging niet onder een bestemmingsplan valt. 
 • Bepaal welke voorzieningen in het nieuwe pand (nog) moeten worden aangebracht.
 • Bepaal welke verbouwingen moeten worden uitgevoerd.
 • Laat een architect of een bouwkundige de plannen daarvoor op papier zetten.
 • Neem contact op met de gemeente en vraag of je verbouwingsplannen op deze manier doorgang kunnen vinden.
 • Neem een aannemer in de arm voor de verbouwing.
 • Bekijk welke materialen je van je oude vestiging in de nieuwe kunt gebruiken.
 • Ga na welke energievoorzieningen je op de nieuwe locatie nodig hebt en laat deze voorzieningen aanleggen door erkende installateurs.
 • Regel eventueel een hinderwetaanvraag.
 • Licht je nieuwe buren in i.v.m. mogelijke overlast van de verbouwing of van de verhuizing.
 • Vraag subsidies aan. De Kamer van Koophandel heeft alle subsidies in een overzichtelijke gids staan.

Inrichting:

 • Maak een indelingsplan voor het nieuwe gebouw
 • Bepaal welke afdelingen veel overleg met elkaar hebben en dus dicht bij elkaar moeten zitten.
 • Zet de nieuwe plattegronden op tekening.
 • Schakel een interieurarchitect in voor de inrichting.
 • Bestel tijdig nieuw projecttapijt.
 • Schaf op tijd nieuw meubilair aan.
 • Bepaal wat allemaal nieuw wordt aangeschaft.
 • Past de huisstijl nog wel in de nieuwe omgeving?
 • Laat een ontwerpbureau eventueel een nieuwe huisstijl maken.


Personeel:

 • Je kunt je medewerkers niet verplichten mee te verhuizen, inventariseer daarom wie wel en wie niet mee gaat.
 • Voer met iedereen reorganisatiegesprekken.
 • Maak regelingen voor personeelsleden die niet met het bedrijf mee gaan.
 • Denk daarbij aan collectief ontslag aanvragen, eventueel vervroegde VUT-regeling toepassen of "outplacement".
 • Maak een wervingsplan voor nieuwe personeel.
 • Zorg dat nieuw personeel voldoende mogelijkheid krijgt zich in te werken.
 • Toets de carrièreplanning aan de nieuwe situatie.
 • Maak nieuwe regelingen voor reiskostenvergoeding.
 • Breng de nieuwe personeelskosten in kaart.
 • Leg alle regelingen voor het personeel vast in een sociaal plan.
 • Voeg dit plan bij de adviesaanvragen aan de OR.
 • Regel met je makelaar of de nieuwe gemeente ook de huisvestingsmogelijkheden voor je medewerkers
 • Organiseer excursies voor uw medewerkers naar de nieuwe plaats van vestiging.
 • Laat scholen, makelaars, financiers en overheden tijdens die excursies informatie verstrekken.
 • Hou je medewerkers constant op de hoogte van de stand van zaken. Stel daarvoor eventueel een apart telefoonnummer in of geef regelmatig een apart bulletin uit.

Verhuizing:

 • Bepaal de feitelijke verhuisdatum.
 • Neem tijdig contact op met een verhuizer.
 • Overleg met leveranciers van gevoelige apparatuur, zoals computers, door wie en hoe deze het best verhuisd kunnen worden.
 • Zorg voor duidelijke informatie naar het verhuisbedrijf.
 • Maak samen met je verhuizer een draaiboek.
 • Bepaal wie alles in- en uitpakt.
 • Bepaal wie de bestaande inrichting demonteert en weer opbouwt. Je eigen technische dienst of de verhuizer.
 • Breng het archief op orde. Laat het oudste deel van het archief eventueel vernietigen.
 • Maak een sluitende verhuiskostenvergoeding voor het personeel.
 • Hou deze kosten in de hand door afspraken te maken dat één verhuisbedrijf al het personeel verhuist.
 • Laat de rekeningen daarvoor naar de "zaak" sturen. De BTW kunt je verrekenen.

Kort vooraf

Gebouw/inrichting:

 • Zorg dat het nieuwe gebouw gebruiksklaar is als er verhuisd gaat worden.
 • Zorg dat alle aansluitingen klaar zijn (koffieautomaten. kopieerapparaten, etc.).
 • Zorg voor een afdoend beveiligingssysteem.
 • Nieuw bord (eventueel verlicht) met naam en logo bestellen.
 • Kunnen leveranciers en klanten het nieuwe gebouw makkelijk bereiken?
 • Plaats eventueel richtingsborden in de omgeving.
 • Laat het gebouw (in ieder geval na verbouw of nieuwbouw) schoonmaken.
 • Maak afspraken met een hoveniersbedrijf of tuincentrum om in en rond het gebouw de groenvoorziening up-to-date te houden.

Drukwerk:

 • Zorg voor nieuw briefpapier etc. (of in ieder geval stickers met het nieuwe adres op het oude briefpapier.
 • Laat nieuwe reclamefolders en brochures drukken.
 • Pas advertenties aan.
 • Zorg dat het nieuwe adres ook op alle verpakkingen komt te staan.

Overige:

 • Instrueer medewerkers in speciale bijeenkomsten over bijvoorbeeld de wijze van inpakken, bureaus en kasten leegmaken, privé-spulletjes verhuizen.
 • Meldt leveranciers en afnemers de verhuisdatum, de nieuwe telefoon-, fax- en telexnummers en het juiste post- en bezoekadres.
 • Geef de nieuwe adresgegevens ook door aan de Kamer van Koophandel.
 • Adres- en handboeken waarin uw bedrijf vermeld staat het nieuwe adres geven.
 • Zorg bij je oude vestiging voor een goede en duidelijk afgezette laad- en parkeerplaats voor verhuiswagens.
 • Doe ditzelfde bij uw nieuwe vestiging.
 • Licht uw oude buren in i.v.m. mogelijke overlast.

Tijdens de verhuizing

 • Zorg dat "sleutelposities" zoals de bewaking, de portiersloge en de telefooncentrales bemand zijn.
 • Maak een lijstje met belangrijke telefoonnummers van de oude en de nieuwe vestiging. De leider van de hele operatie kan nooit op twee plaatsen tegelijk zijn.
 • Zorg voor duidelijke codering van alle ruimten.
 • Zorg dat deze codering ook op alle te verhuizen materialen zijn aangebracht. De verhuizer weet dan direct waar alles moet staan.
 • Zorg voor voldoende "eigen" bemanning (bijv. Technische Dienst, bewaking, liftmonteurs etc.) voor hand- en spandiensten.
 • Geef al uw medewerkers een taak, mensen zonder taak krijgen vrijaf.
 • Zorg voor de "inwendige" mens. Meestal worden bedrijfsverhuizingen in het weekend gedaan, hou daar rekening mee. Het is ook voor de verhuizer zaterdag of zondag. Zorg voor voldoende koffie en thee, melk, brood, iets bij de koffie en een warme maaltijd.

Na de verhuizing

 • Laat het hele gebouw schoonmaken.
 • Nieuwe telefoonlijnen op de kamers.
 • Plaats bordjes op de deuren en routingborden in het gebouw.
 • Stel de technische dienst verantwoordelijk voor het ophangen van posters, kunst, planten, planborden etc.
 • Verbiedt individuele medewerkers zelf aan wanden of plafonds te gaan sleutelen.
 • Inventariseer samen met gebruikers de eventueel ontstane schade.
 • Zorg dat verhuismateriaal als dozen etc. op een centraal punt wordt ingeleverd.
 • Hou de projectgroep nog een drietal weken in bedrijf voor afhandeling van diverse zaken.
 • Organiseer een officiële opening.
 • Hou een Open Dag voor familie van uw medewerkers, nieuwe buren, klanten en afnemers.
 • Vergeet niet de pers op de hoogte te stellen.
 • Controleer na de verhuizing (samen met de verhuizer) of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.
 • Zorg voor een goede schadeafhandeling.
 • Zorg dat je weet wat er na de verhuizing nog allemaal moet gebeuren.
 • Evalueer de regelingen voor het personeel. Welke moeten aangepast worden en welke kunnen worden afgeschaft.

Op zoek naar een verhuisbedrijf voor je zakelijke verhuizing? Begin hier met zoeken!