Verhuistips

In onderstaand overzicht vind u enkele handige tips voor uw particuliere verhuizing.

  direct offertes aanvragen

Aanpak

Voordat u daadwerkelijk begint met inpakken, moet u goed nadenken over de juiste aanpak, bijvoorbeeld:

 • Pak elke kamer één voor één in. Dit komt van pas wanneer u weer gaat uitpakken.
 • Pak een aantal verhuisdozen per dag, begin hiermee ruim van te voren.
 • Geef op alle verhuisdozen aan welke kamer en doosnummer.
 • Maak een lijst met identificatie nummers welke weergeeft het aantal dozen dat per kamer gepakt is en het totale aantal dozen dat gepakt is. Het is een goed idee om wat ruimte op de lijst vrij te laten voor eventuele opmerkingen bijvoorbeeld voor waardevolle spullen die zich in verhuisdozen bevinden. Maak uw verhuizer op deze waardevolle spullen attent.
 • Verhuizers pakken en vervoeren de volgende items niet: planten, dieren en gevaarlijke stoffen (zoals verf etc)
 • Zorg ervoor dat u genoeg vulmateriaal voor de verhuisdozen heeft.
 • Draag er zorg voor dat alle verhuisdozen goed dicht zitten en het gewicht van de inhoud kunnen dragen.
 • Stop zwaardere spullen onder in een verhuisdoos en lichtere spullen bovenin.
 • Probeer de verhuisdozen niet te zwaar te maken(mx. 20 kilo), dit vergemakkelijkt het verhuizen: Een vuistregel: hoe zwaarder de voorwerpen, hoe kleiner de verhuisdoos dient te zijn.

Tips voor het inpakken

Er zijn vele dingen die u moet inpakken. De meeste kunnen ingepakt worden door de bovenstaande tips te volgen. Hieronder staan nog enkele tips voor belangrijke voorwerpen:

 • Bureau laden
  Stop hier niet te veel in. Te veel kan schade veroorzaken. Verwijder voorwerpen die breekbaar zijn of kunnen lekken.

 • Glas en servies
  Wikkel glaswerk, kopjes en border apart in papier en stop ze in (kleine) dozen. Gebruik kleren of handdoeken om ze in te leggen. De zwaardere spullen (borden enz.) moeten onder in de doos. Zet zeer breekbaar glaswerk (bijv wijnglazen) rechtop in de doos. Geef op de dozen aan dat er breekbare spullen in zitten.

 • Klokken
  Verwijder of zet de slinger van grote klokken vast. Grote, staande klokken kunt u beter door een expert laten inpakken.

 • Kleden en Gordijnen
  Stop deze in schone dozen. Verwijder gordijnen van de rails en stop ze in schone dozen of bureauladen.

 • Licht ontvlambare en brandbare goederen
  Brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt. Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken. Als u deze inpakt en ze veroorzaken schade aan uw spullen of aan personen, zou u (en niet uw verhuizer) hiervoor aanprakelijk kunnen worden gesteld.

 • Lampen en lampekappen
  Verwijder gloeilamp en lampekap. Rol het snoer op. Gebruik geen krantepapier maar keukenrol om deze in te wikkelen. Plaats ze rechtop in de doos. Decoratieve knoppen e.d. plakt u vast aan de binnenkant van de doos waar de lampekap inzit.

 • Medicijnen
  Plak doosjes met plakband dicht. Stop ze in kleine dozen. Mocht het nodig zijn dan neemt u ze tijdens de reis met u mee.

 • Spiegels en schilderijen
  Stel uw verhuizer op de hoogte van kostbare schilderijen. Pak spiegels, lijsten en schilderijen in, en plaats ze op hun kant in zware, degelijke dozen. Grote spiegels worden door de verhuizers in speciale dozen geplaatst.

 • Personal Computers and Video Recorders
  Pak waardevolle elektronische apparaten in hun orginele verpakking (als u deze nog heeft). Gebruik anders dozen en doe hier beschermende vulling in. Wikkel een deken of laken om het voorwerp en plaats het in de doos. Doe extra vulling tussen de doos en de computer of videorecorder. Pak snoeren apart in en geef aan waarvoor ze dienen. Doe ze in een plastic zak.

 • Gereedschap
  Verwijder brandstoffen uit gereedschappen (verhuis geen brandbare stoffen!) Stop ze in kleine, sterke dozen. Pak ze apart in als ze kostbaar zijn.

 • Auto's en motorfietsen
  Benzinetanks van auto's en motorfietsen dienen bijna leeg te zijn wanneer ze per verhuiswagen worden getransporteerd. Accu's moeten worden afgekoppeld.

Verzekeringen
Wees ervan bewust dat u de juiste verzekringen afsluit: 

 • Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel?
 • Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is?
 • Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur?

Nee? Het is verstandig dat alsnog snel te doen. Bovendien zult u uwtussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

De inboedelverzekering
Voor het afdekken van de mogelijke risico’s met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres.

Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking. Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.

Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Het transport
De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken.

Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?
Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade. Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door uzelf of door ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc, is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Je verhuizer (indien erkend) zult u deze kosteloos verstrekken. Heeft hij dat nog niet gedaan, vraagt u hem er dan om. Voor deze zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid heeft de verhuizer zich verzekerd.  De hiervoor genoemde uitzonderingen, die voor uw eigen risico zijn, kunnen ook verzekerd worden. Deze verzekering kan de verhuizer graag op uw verzoek voor u afsluiten. De premie van deze extra verzekering is voor uw eigen rekening. Mocht u toch schade lijden, meld u dit dan direct bij de verhuizer.

Opslag
Als u uw huidige woning moet verlaten terwijl de de nieuwe woning nog niet kan worden betrokken, of als u uw inboedel niet (volledig) mee wilt nemen naar uw nieuwe huis, maar deze (gedeeltelijk) op wilt slaan, maar ook als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen en een deel van uw inboedel achterlaat kunt uw inboedel professioneel laten opslaan door een verhuisbedrijf of kiezen voor het zelf opslaan in een daar speciaal voor geconditioneerde en beveiligde ruimte.

Kijk op www.opslagkosten.nl om gratis offertes aan te vragen voor opslagruimte in uw regio.

Evenals bij het vervoer heeft de verhuizer zijn aansprakelijkheid verzekerd op basis van de dagwaarde van uw inboedel. Indien u twijfelt lees dan goed de Algemene voorwaarden door van het verhuisbedrijf of het opslag bedrijf of neem contact op met uw verzekeringsmij of tussenpersoon. In een aantal gevallen is de verhuizer echter niet aansprakelijk en valt uw inboedel dus ook niet onder de verzekering van de verhuizer.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij schade aan elektrische en elektronische apparatuur, het ontstemmen van piano’s enz. Evenmin is de verhuizer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schimmel, roest, houtworm e.d. als hij de goederen niet zelf heeft ingepakt (dit geld zeker voor zelf opgeslagen inboedels) Deze bijzondere risico’s staan nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden Bewaarneming

Verhuisgoederen
Uw verhuizer zal u ook deze voorwaarden kosteloos verstrekken. Als dat nog niet gebeurd is, vraagt u hem er dan om. Het is van groot belang dat u zelf eveneens voor een passende verzekering zorg draagt. Uw inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt.

De "dekking buiten de woning" van uw inboedelverzekering is echter vaak beperkt. Daarom is het verstandig als u, de bewaargever, ook een (aanvullende) opslagverzekering afsluit. U kunt deze desgewenst uitbreiden tot het voor- en natransport. U kunt uw verhuizer vragen een dergelijke verzekering voor u af te sluiten. Deze zal u graag nader inlichten omtrent de mogelijkheden hiertoe.

Verhuisservice
Mocht u door omstandigheden geen tijd hebben uw verhuizing te regelen dan kan u ervoor kiezen het hele voor,na en/of hoofd traject uit te besteden aan een zogenaamde “verhuisservice”. Deze wordt verzorgd door sommige verhuisbedrijven en daar in gespecialiseerde bedrijven. Dit kunnen administratieve werkzaamheden zijn m.b.t. water en energiebedrijf c.q verzekeringen of het verrichten van allerlei klus werkzaamheden tot het verhuizen zelf. Kortom de gehele planning en uitvoering kan u uit handen worden genomen tegen een daarvoor overeengekomen vergoeding.